Disclaimer | Aansprakelijkheid

EN | NL

Disclaimer

This website has been compiled with the utmost care.

Photos of Holland / Henk Kuiper is not liable for incorrect and/or incomplete information on this website.

Photos of Holland / Henk Kuiper accepts no responsibility whatsoever for damage or any consequences resulting directly or indirectly from the information provided on this website, including text, photos, videos, etc., whether or not provided and/or depicted by third parties.

This website contains links to third party websites. Photos of Holland / Henk Kuiper is not liable for damage caused by the use of third-party websites.

If you experience any problems on this website, please let me know by sending an email. I will then do my utmost to resolve the problem as quickly as possible.

Aansprakelijkheid (Vrijwaring)

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Photos of Holland / Henk Kuiper is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website.

Photos of Holland / Henk Kuiper accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit de op deze website vermelde informatie, waaronder tekst, foto’s, video’s, etc., al dan niet door derden verstrekt en/of afgebeeld.

Deze website bevat links naar websites van derden. Photos of Holland / Henk Kuiper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Indien u problemen ondervindt op deze website, laat mij dit dan weten door het sturen van een e-mail. Ik zal dan mijn uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.