About the Collection | Over de Collectie

EN | NL

About the Collection

In 1995 Henk Kuiper started to systematically collect, organize and present his photos. As of January 1, 2000, his photo collection is accessable to the public via this website.

The PoH website opens with a picture of three trees. This photo is -yet analog- made by Henk Kuiper in the North York Mores, England in 1995, the year of the founding of Henk Kuiper Photography.

The three trees sybolize the three parts of the photo collection/website:

 • the gallery
 • the collections
 • countries

…..

…..

Motto: ‘Omne trium perfectum’

Everything that comes in threes is perfect.

Who, What, Where?

The three parts of the photo collection/website can also be distinguished on the basis of the questions: who, what, where? (dimensions 3, 2 and 1).

 • Who are you? (way of life) – spiritual (formless)
 • What are you? (life’s work) – cultural (square)
 • Where (and when) are you? (physical life) – nature (around)

The three colors of the website sybolize these three dimensions (blue: spiritual, orange: cultural and green: nature).

Dutch Reformed Church, Ezinge, Groningen

The three colors also symbolize the Dutch landscape; the blue skies, the orange roof tiles and the green pastures.

Website statistics

Pages

General pages7
Gallery pages worldwide8
Gallery pages Holland10
Collections pages worldwide26
Collections pages Holland38
Countries pages worldwide59
Countries pages Holland (cities 40, regions 58)98
Totaal246

Photos

Henk Kuiper5,294
Other photographers (35)1,148
Total6,442

Unique visitors

2000-20098,000
2010-201912,000
2020-20232,000
Total22,000

Technical specifications digital files

File type JPEG, RGB colors

 • Photos starting with 01-09: analog – 300 dpi – 10×15 cm
 • Photos starting with 10-13: 6.3 Mpx (3072×2048 pixels)
 • Photos starting with 14-19: 10.1 Mpx (3888×2592 pixels)
 • Photos starting with 20-24: 17,9 Mpx (5184×3456 pixels)
 • Photos starting with 25-30: 12,2 Mpx (4032×3024 pixels)

About HKF

HKF is an independent Dutch photo stock agency, established in 1995 by Henk Kuiper out of his passion for photography.

HKF is a creative enterprise and sells pictures to publishers, editors, etc. HKF is the representative of several semi professional Dutch photographers.

HKF is first and foremost a creative company and not an ordinary commercial company. The slogan is: “Who wants to be rich must not increase its capital but reduce its greed”. The guiding principle is not striving for profit maximization but creative ideas and new insights about photography lead to cultural and spiritual richness.

Over de Collectie

In 1995 is Henk Kuiper gestart met het systematisch verzamelen, ordenen en presenteren van zijn foto’s. Vanaf 1 januari 2000 is zijn fotocollectie via deze website ontsloten en openbaar toegankelijk.

De PoH-website opent met een foto van 3 bomen. Deze foto is door Henk Kuiper -nog analoog- gemaakt in de North York Mores, Engeland in 1995, het jaar van de oprichting van Henk Kuiper Fotografie.

De drie bomen staan symbool voor de drie onderdelen van de fotocollectie/website:

 • de galerij
 • de collecties
 • landen

Zoals een boom zich vertakt in steeds kleinere en dunnere takjes met aan de uiteinden de blaadjes, zo bestaat deze website uit 3 vertakte ‘bomen’ met aan het einde van de ’takken’ geen bladeren maar foto’s.

De ‘kunstboom’, de ’themaboom’ en de ‘landenboom’ zijn elk op een andere manier ingedeeld en ‘vertakt’. Door steeds verder in 1 van de 3 bomen te ‘klimmen’, kom je steeds dichter bij de gezochte foto.

In de ‘landenboom’ (fotoarchief) zijn de foto’s ingedeeld op basis van “tijd” en “ruimte”. De foto’s zijn per werelddeel>land>streek>stad/dorp gegroepeerd, waarbij de nieuwste of jongste foto’s bovenaan staan.

Het fotoarchief vormt de basis van de hele website. In deze boom bevinden zich alle foto’s die op de website getoond worden. Er is dan ook geen bepaald criterium op basis waarvan de foto’s geselecteerd zijn.

In de ’themaboom’ (fotobibliotheek) zijn de foto’s ingedeeld op basis van “soort”, “activiteit” of “object”. De foto’s zijn gegroepeerd in de thema’s natuur, activiteiten en cultuur. De foto’s zijn geselecteerd op basis van objectieve en technische aspecten. Alleen een technisch ‘goede’ foto uit het fotoarchief wordt in de fotobibliotheek getoond.

In de ‘kunstboom’ (fotogalerie) zijn de foto’s ingedeeld op basis van “stijl”, “sfeer” en “kleur” (kleur in de zin van expressie). De foto’s zijn typische foto’s in de minimalistische stijl van Henk Kuiper. De foto’s zijn geselecteerd op basis van subjectieve en kunstzinnige aspecten. Alleen een kunstzinnig en gevoelsmatig ‘mooie’ foto uit het fotoarchief wordt in de fotogalerie getoond.

De ‘kunstboom’ bevat het kleinste aantal foto’s en is dan ook de kleinste van de 3 bomen. De ’themaboom’ heeft meer foto’s en is groter. De ‘landenboom’, waar alle foto’s van de website getoond worden, is de grootste van de 3 bomen.

Motto: ‘Omne trium perfectum’

Alle goede dingen bestaan in drieën.

Wie, Wat, Waar?

De drie onderdelen van de fotocollectie/website kunnen ook onderscheiden worden op basis van de vragen: wie, wat, waar? (dimensies 3, 2 en 1).

 • Wie ben je? (levensstijl) – spiritueel (vormloos)
 • Wat ben je? (levenswerk) – cultureel (vierkant)
 • Waar (en wanneer) ben je? (fysiek leven) – natuur (rond)

De drie kleuren van de website staan symbool voor deze drie dimensies (blauw: spiritueel, oranje: cultureel en groen: natuur).

Hervormde kerk, Ezinge, Groningen

Ook staan de drie kleuren symbool voor het Nederlandse landschap met zijn blauwe luchten, oranje dakpannen en groene weilanden.

Ieder mens legt op eigen wijze zijn weg door het leven af. Bij de geboorte worden we geplaatst in de tijd en de ruimte. Vervolgens gaan we opweg om te worden wie (en wat) we zijn. Gaandeweg ontwikkelen we onze eigen gedachtenwereld en leefstijl. zijn, voelen, denken en doen zit in ieder mens en komt het beste tot zijn recht in de natuur (de basis, de stilte, de leegte).

Henk Kuiper heeft op eigen wijze zijn weg door het leven vormgegeven, en met de creatie en indeling van de website in bovenstaande drie dimensies (incl. het hierbij ontwikkelde classificatie- en coderingssysteem) zijn eigen klein universum gecreëerd.

Website statistieken

Pagina’s

Algemene pagina’s7
Galerie pagina’s wereldwijd8
Galerie pagina’s Nederland10
Collecties pagina’s wereldwijd26
Collecties pagina’s Nederland38
Landen pagina’s wereldwijd59
Landenpagina’s Nederland (steden 40, streken 58)98
Totaal246

Foto’s

Henk Kuiper5.294
Andere fotografen (35)1.148
Totaal6.442

Unieke bezoekers

2000-20098.000
2010-201912.000
2020-20232.000
Totaal22.000

Technische specificaties digitale bestanden

Bestandsformaat JPEG, kleurmodes RGB

 • Foto’s beginnend met cijfers 01 t/m 09: analoog – 300 dpi – 10×15 cm
 • Foto’s beginnend met cijfers 10 t/m 13:   6.3 Mpx (3072×2048 pixels)
 • Foto’s beginnend met cijfers 14 t/m 19: 10.1 Mpx (3888×2592 pixels)
 • Foto’s beginnend met cijfers 20 t/m 24: 17,9 Mpx (5184×3456 pixels)
 • Foto’s beginnend met cijfers 25 t/m 30: 12,2 Mpx (4032×3024 pixels)

Over HKF

HKF is een zelfstandig Nederlands fotoarchief, opgericht in 1995 door Henk Kuiper vanuit zijn passie voor fotografie.

HKF is een creatieve onderneming en verkoopt fotografische beelden aan uitgeverijen, vormgevers en overige media. HKF vertegenwoordigt diverse Nederlandse vrijetijdsfotografen.

HKF is in de eerste plaats een creatieve onderneming en geen doorsnee commercieel bedrijf. Onder het motto “Wie rijk wil worden moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen”, is bij HKF niet het streven naar een zo groot mogelijke winst het leidende principe maar leiden creatieve ideeën en nieuwe inzichten over fotografie tot culturele en spirituele rijkdom die zich uit in bijzondere en foto’s.