Copyright


English | Nederlands

Copyright

All rights reserved. Photos of Holland™ and the PoH logo are legally registered trade names of Henk Kuiper. All photos, text and the PoH logo on this website are protected by copyright and are the property of Henk Kuiper. It is prohibited to copy photos and/or make them public and/or reproduce them and/or sell them to third parties and/or publish them without prior written permission from Henk Kuiper.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Photos of Holland™ en het PoH-logo zijn wettelijk geregistreerde handelsnamen van Henk Kuiper. Alle foto’s, tekst en het PoH-logo op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Henk Kuiper. Het is verboden foto’s te kopiëren en/of openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te verkopen aan derden en/of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk Kuiper.