Noordoostpolder


Emmeloord
Vanaf de Poldertoren, De Deel 25, Emmeloord.
 
  
 00006015 
 
Emmeloord vanaf de Poldertoren in 1960.  Hoogte: 65 meter. Watertoren met klok en carillon. Deze toren staat precies op het geografisch middelpunt van de Noordoostpolder. Foto’s: Tjakko Kuiper / HKF Fotoarchief.
Emmeloord in 1960. Photos: Tjakko Kuiper / HKF Photo Archive.
Ens
Ens.
 
140204021402040314020401
“Welkom op de Zeebodem”.“Welkom op de Zeebodem”.“Welkom op de Zeebodem”.
 
 Meer foto’s beschikbaar | More photos available: 14020404-05 (2x). 
 
Ens. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Ens. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.
Kraggenburg
Omgeving Kraggenburg.
 
140204081402040714020410
LandbouwgrondLandbouwgrondLandbouwgrond
 
140204181402040614020409
LandbouwgrondVoorsterbosLandbouwgrond en schuur opgetrokken uit geprefabriceerde betonplaten.
 
 
 1402042714050111
 VoorsterbosSchuur opgetrokken uit geprefabriceerde betonplaten. Uiterdijkenweg.
 
140204191402042214020421
Landbouwgrond en windturbineLandbouwgrond en windturbineLandbouwgrond en windturbine
 
140204241402042314020420
De Kadoelersluis, verbinding tussen het Zwanendiep en het Kadoelermeer.Boot op het ZwanendiepZwanendiep en Vogeleiland
Meer foto’s beschikbaar | More photos available: Kadoelersluis 14020425 (1x), Kadoelermeer 14020426 (1x).  
 
Omgeving Kraggenburg. Het Voorsterbos, het oudste bos van de provincie Flevoland, aangelegd in 1944 op een ondergrond van keileemafzettingen (een mengeling van zand en klei). Ook de eilanden Urk en Schokland bestaan uit een ondergrond van keileem. Nadat de polder was drooggelegd, waren de plekken waar zeeklei lag wel geschikt voor de landbouw en de plekken waar keileem aan de oppervlakte kwam niet geschikt voor de landbouw. Op deze plekken werd een bos geplant, het Voorsterbos. De bomen zijn in rechte rijen geplant. Keileem laat maar moeizaam water door, waardoor de bodem vaak drassig is. | Omgeving Kraggenburg. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Kraggenburg surroundings. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.
Lichthuis Oud-Kraggenburg, Kraggenburg.
 
140204111402041314020416
Lichthuis en strekdamLichthuisLichthuis
 
  
 14020417 
 
 Meer foto’s beschikbaar | More photos available: 14020411, 14, 15 (3x). 
 
Lichthuis Oud-Kraggenburg. Voormalige lichtopstand met licht/tolwachterswoning (1877-78). De woning is gebouwd aan het eind van een strekdam (van 6 km lengte in de Zuiderzee) die tot doel had om verzanding van de monding van het Zwarte Water in het Zwolse Diep tegen te gaan. Het was voor Zwolle (en ook voor Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis) van economisch belang een goede scheepvaartverbinding te behouden. De 2 dammen waren een ontwerp van de 28-jarige ingenieur van Rijkswaterstaat, Ir. Benjamin Pieter Gesienus van Diggelen en zijn aangelegd tussen 1845-1848. De dammen werden gemaakt van kraggen, drijvende stroken van riet en waterplanten, die werden verzwaard met kleien. Hendrik Winkel was van 1848 tot 1856 de eerste lichtwachter en burchtheer van Kraggenburg. De lichtwachter had als taak om de lichten te ontsteken, de vluchthaven te beheren en tol te innen. Rijkswaterstaat nam in 1875 de ernstig verwaarloosde dammen en woning over. De lichtwachterswoning werd afgebroken en in 1877 werd een nieuwe woning gebouwd, het huidge Oud-Kraggenburg, op een verhoogde terp van 4.50 meter boven Amsterdams Peil. Laatste lichtwachter was Barend Kroeze van 1911-1920. Daarna kwam er elektrisch licht. Het licht is gedoofd in 1942. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Lighthouse Oud-Kraggenburg. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.
Schokland
   
  
 Voormalig eiland en Museum Schokland. Middelbuurt 3, Schokland, Nederland | The former isle of Schokland, The Netherlands. 
 17 photos, 8 online, 9 offline: 14060103-19. 
   
  
 14060103140601051406011714060116 
   
  
 14060108140601151406011314060104 
   
 Schokland is een voormalig eiland gelegen in de Zuiderzee, dat al in de prehistorie bewoond was. Sinds 1859 woonde er niemand meer vanwege regelmatige overstromingen. De meeste Schokkers gingen toen in Kampen wonen waar een Schokkerbuurt verrees. Onderaan de kerk is nog altijd de met basalt verzwaarde zeewering te zien, ofschoon er geen zee meer is te bekennen. Het ‘eiland’ is 4,5 km lang en nergens breder dan 600 meter. Het Museum Schokland bestaat uit een gerestaureerde waterstaatskerk uit 1834 en nagebouwde vissershuisjes; het museumdorp Middelbuurt. Thans is het kerkje onderdeel van het museum en rijksmonument. Het het gietijzeren kanon behoort niet tot de overblijfselen van het eiland. Het is afkomstig van het waterschap Vollenhove waar kanonnen bij dreigend gevaar van een dijkdoorbraak waarschuwingsschoten afvuurden. Deze ’twaalfponder’ uit ca. 1750 is in 1948 door het Waterschap geschonken aan het toen pas opgerichte Museum Schokland. Sinds 1995 staat Schokland als eerste Nederlandse voordracht op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. | Schokland was once an island. The site was inhabited since prehistoric times. The museum, consisting of reconstructed fishermen’s cottages, is dedicated to local history and geology. The former isle of Schokland was placed on the World Heritage List of Unesco in 1995. 
 (c) Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. 
  
   
HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive
 
hkf fotoarchief | hkf photo archive > nederland > noordoostpolder
 
Urk
 
 
   
  
 Haven Urk. Urk, Nederland | The Netherlands. 
 9 photos, 7 online, 2 offline: 14060103-19. 
 Scheepswerf, Westhavenkade, Urk, Nederland. 3 photos, 1 online, 2 offline: 14060211, 12, 22. 
   
  
 14060219140602221406022514060221 
   
   
 0000602600006002200006024  
   
 Haven van Urk in 1960. | Urk Harbor in 1960. 
 (c) Foto’s: Henk Kuiper, Tjakko Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper, Tjakko Kuiper / HKF Photo Archive. 
  
 Vuurtoren Urk, Vuurtorenstraat, Urk, Nederland | The Netherlands. 
 8 photos, 7 online, 1 offline: 14060203, 13, 18, 23, 24, 36, 48. 
   
  
 14060236140602481406020314060223 
   
  01100301.JPG (8623 bytes) 
  140602241406021901100301 
   
   
 Vuurtoren Urk. Bouwjaar 1844-1845. Torenhoogte 18,5 m. | Lighthouse Urk. 
 (c) Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. 
  
 Kerkje aan de Zee, Zuiderzeestraat, Urk, Nederland. 4 photos, 2 online, 2 offline: 14060226, 28, 29, 35. 
 Monument voor de vissers, Zuiderzeestraat, Urk, Nederland. 1 photo online: 14060230. 
   
  
 14060226140602281406023314060230 
   
 (c) Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. 
  
 Windmolenpark aan de IJsselmeerdijk ten noorden van Urk, Nederland. 16 photos, 5 online, 11 offline: 14060232-47. 
   
  
 14060239140602411406024314060247 
   
 (c) Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. 
  
 Meer Urk | More Urk 
 De Boet, Westhavenkade, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060206. 
 Gemeentehuis, Singel, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060201. 
 Haven, Westhavenkade, Urk, Nederland. 4 photos offline: 14060205, 08, 10, 19, 21, 22. 
 Huizen aan de Haringstraat, Haringstraat, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060204. 
 Museum het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat, Urk, Nederland. 2 photos offline: 14060215, 17. 
 Zandstrand, Staversekade, Urk, Nederland. 2 photos offline: 14060220, 25. 
  
   
Meer Noordoostpolder | More Noordoostpolder
Bollenvelden en koeien | Bulb fields and cows, Noordoostpolder.
 
140501031405010414050105
 Kamperweg 
 
140501091405010714050108
 
140501151405011914050116
 
  
 14050122 
 Uiterdijkenweg 
 
140501251405012414050129
 Steenwijkerweg 
 
140501231405012714050126
 
140501311405013014050133
 
 Meer foto’s beschikbaar | More photos available: 140501 (15x). 
 
Bollenvelden en koeien. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Bulb fields and cows . Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.
 Rond het IJsselmeer 
   
00006026 (retrospective)00006022 (retrospective)00006024 (retrospective)
 Urk in 1960Urk in 1960Urk in 1960 
  
00006015 (retrospective)  
 Emmeloord in 1960   
 Steden rond het IJsselemeer in retrospectief. 
 © Photos/Foto’s: Tjakko Kuiper.