Deventer


Bergkerk, of kerk van St. Nicolaas, Bergkerkplein, Deventer.
Bergkwartier, Deventer.
8 foto’s beschikbaar | 8 photos available (4 online, 4 offline). 11060608-13 (5x), 08060118-20 (3x).
11060612.JPG (11482 bytes)
110606121311013213110131
11060614.JPG (14975 bytes)  
11060614  
08060118.JPG (15726 bytes)08060120.JPG (14115 bytes)08060119.JPG (10598 bytes)
080601180806012008060119
1-3 Bergkerk (1206) vanuit de Kerksteeg. Kruisbasiliek met twee Romaanse torens en gotisch schip (15e eeuw). 4 Uithangbord “De Kuiperij” in de Menstraat nr. 7. 7 Menstraat in het Bergkwartier. 9 Bergkerk vanuit de Bergstraat. 9 Bergkerk vanuit de Kerksteeg.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Waaggebouw, Brink 56-57, Deventer.
Brink en omgeving, Deventer.
11 foto’s beschikbaar | 11 photos available (2 online, 9 offline). Brink 11060601-07 (7x), Standbeeld Albert Schweitzer 11060601 (1x), Waag 11060606-07 (2x), Wilhelminafontein 11060604-05 (2x).
 11060615.JPG (15284 bytes)11060604.JPG (11848 bytes)
 1106061511060604
 
 1311013413110133
2 De Waag (1528), late gotiek, gebouwd als stadswaag (beneden) en hoofdwacht (boven). Architecten: Jan Bours, Hans Willem Amshoff. Het bordes in de mani�ristische stijl is aangebouwd in 1643-45. De balustrades zijn voorzien van Toscaanse zuilen. In 1862 als waag buiten gebruik gesteld. Thans museum De Waag, historisch museum.   3 Wilhelminafontein met Stedenmaagd op de Brink (1898). Architect: J.A. Mulock Houwer.Standbeeld van Albert Schweitzer (1975) Beeldhouwer Pieter de Monchy.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
De voormalige Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer.
2 foto’s beschikbaar | 2 photos available (2 online, 0 offline). 13110122-23 (2x).
 
 1311012313110122
Gevelsteen boven de ingang van de Latijnse school met weerspiegeling van de top van de Lebu�nuskerk. De voormalige Latijnse School met gevelopschrift: “Non Scholae sed Vitae discimus”, “Wij leren niet voor de school, maar voor het leven”. Leerlingen van deze school waren o.a. Erasmus, Geert Groote, Thomas van Kempen, paus Adrianus IV, en Alexander Hegius.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Grote of Sint Lebu�niuskerk, Grote Kerkhof 42, Deventer.
Romaans en late gotiek (11e – 16e eeuw). Eerste kerk in de vorm van een Romaanse basiliek, gesticht rond 770 en gebouwd door bisschop Bernoldus, stichter van het Utrechtse kerkenkruis. In 1235 ging een groot deel in vlammen op. De huidige fundamenten dateren uit 1046 en zijn in tufsteen opgetrokken. Nu een gotische hallenkerk, middenschip en zijbeuken even hoog. Toren van de Grote of Sint Lebu�nuskerk (1459-1499), gotisch. In 1613 bekroond met een renaissance lantaarn (koepel) door Hendrick de Keijser. Totale hoogte 62,5 m. Carillon met 47 klokken, waarvan 28 door de gebroeders Hemony. 9 Deel van de Vispoort en toren van de Lebuinuskerk.
11060622.JPG (12230 bytes)11060632.JPG (13023 bytes)11060626.JPG (9920 bytes)
110606221106063211060626
IJsselkade vanuit de Hoven.Meer foto’s beschikbaar: 11060622-32.IJsselkade vanuit de HovenMeer foto’s beschikbaar: 11060622-32.IJsselkade vanuit de HovenMeer foto’s beschikbaar: 11060622-32.
   
131101131311012513110119
Huizen tegen de Lebu�nuskerk aangebouwd. Nieuwe Markt, Hofstraat.Interieur Lebu�nuskerkOok beschikbaar:  muurschilderingen 13110126 + 13110127Lebu�nuskerk
   
131101241311011613110130
Waterpomp tegen de Lebu�nuskerk“In de meubelhoek”, stoffeerderij-biezenmatterij, in en verkoop van antiek en curiosa. Grote Kerkhof, tegenover de Lebu�nuskerk.Waterpomp in de Muntengang
   
131101141311011713110115
StovenzetstershuisjesStovenzetstershuisjesStovenzetstershuisjes
   
08060115.JPG (14818 bytes)08060113.JPG (11832 bytes)08060114.JPG (14794 bytes)
080601150806011308060114
08060117.JPG (9696 bytes)08060121.JPG (7631 bytes)08060116.JPG (13126 bytes)
080601170806012108060116
* Meer foto’s beschikbaar | More photos available: interieur Lebu�nuskerk, muurschilderingen 13110126 + 13110127, Lebu�nuskerk 11060622-32 (6x), 08060113-15 (3x).
(c) Foto’s | Photos: Henk Kuiper.
De Proosdij, Sandrasteeg 8, Deventer.
 
1311012113110128 
1 Koekbakkerij. 2 De Proosdij, het oudste stenen huis van Nederland (rond 1130), gebouwd van tufsteen (de lichte steen) en trachiet (de donkere steen). De proosdij was de woning van de proost, hoofd van het kapittel, de vertegenwoordiger / plaatsvervanger van de bisschop en de keizer.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Stadhuis en Landshuis, Grote Kerkhof 2-4, Deventer.
3 foto’s beschikbaar | 3 photos available (1 online, 2 offline). 13110118 (1x) 11060616-17 (2x).
  
 13110118 
Stadhuis (1662-94) en Landshuis (1632). Het Landshuis (links) met renaissance/mani�rismegevel was in 1631 bestemd tot zetel van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Stadhuis (rechts) is in 1693 voorzien van een nieuwe classicistische gevel (1693) en sinds 1747 geschilderd. Architect: Jacob Roman.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Voormalige Synagoge, Golstraat, Deventer.
2 foto’s beschikbaar | 2 photos available (2 online, 0 offline). 13110135-36 (2x).
 
 1311013513110136
2-3 Voormalige synagoge, thans in gebruik als Christelijk Gereformeerde Kerk. (-1892). Architect: J.A. Mulock Houwer, Deventer stadsarchitect. Synagoge opgetrokken in Moorse stijl en gedecoreerd met oosterse motieven, waaronder minaretachtige hoektorentjes. Pseudo-basilikaal rechthoekig zaalgebouw met gaanderijen en gemetselde zuilen. In de geveltop bevinden zich de twee Stenen Tafelen met de Tien Geboden, in het Hebreeuwse schrift.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Oude Plantsoen, Deventer.
Vogeleiland, Oude Plantsoen, Deventer.
131101021311010713110106 *
1-2 Oude Plantsoen. 3 Pauwen * op het Vogeleiland.
* Meer foto’s beschikbaar | More photos available: Vogeleiland 13110101, 13110103. Witte pauw 13110104, blauw/groene pauw 13110104.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Rivier de IJssel, Deventer.
10016201.jpg (8747 bytes) 
13110109 *10016201 
1 IJssel en zicht op de kade vanaf de spoorbrug * . 2 Luchtfoto van het centrum van Deventer.
* Meer foto’s beschikbaar | More photos available: IJssel vanaf de spoorbrug 13110108, 13110110.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper, Gert Hoekstra / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.
Buiten het centrum | Outside the Centre

top | index | depot |

Ossenwaard, Deventer.
2 foto’s beschikbaar | 2 photos available (2 online, 0 offline). 13110111-12 (2x).
 
 1311011113110112
Uiterwaardengebied Ossenwaard langs de IJssel. Spoorbrug met de Lebuinuskerk op de achtergrond.
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive.